Yogaformer
Yoga, Pranayama, Meditation & Ayurveda

Yoga, Pranayama & Meditation

Hatha - mjuka fysiska rörelser kombineras med andningsövningar och meditation.
Hatha Flow - positioner länkas samman i ett dynamiskt flöde, andning och rörelse synkroniseras. Klassen görs till musik med en upplyftande och energivande verkan.
Hatha Slow Flow - positioner länkas samman i ett mjukt och långsamt flöde.

Yin - en lugn och meditativ yogaform där positionerna hålls lite längre, ca 3-7min för att skapa större elasticitet i kroppens bindväv och öka cirkulationen i musklerna. Detta skapar förutsättningar för att lättare släppa på spänningar och mental stress.
Yinyasa - kombinerar stillheten i yin med långsamma, mjuka Hatha positioner i flöde för att känna in och varva ner.
Yin&Yang - en kombinationsklass med Yin detmjuka inkännande och Yang den dynamiska och kraftfulla. Öppnande avslappnande rörelser, öppnar kroppen, stillar sinnet, påverkar bindväv och fascia.
Yang - en kraftfullt dynamisk klass som ökar energiflödet, skapar värme och energi, bygger styrka, ökar rörlighet och smidighet och ger god balans och kroppskontroll.
Yin & Acuball - en terapeutisk klass där vi på ett effektivt sätt behandlar musklerna på hela kroppen med en varm boll. Värmen i Acuball öppnar upp blodkärlen och stimulerar blodcirkulationen, samtidigt som de speciella akupressurknopparna hjälper till att komma åt musklerna på djupet och lösa spänningar. Acuball ger dig en unik kombination av både värme och massage! 

Restorative - en klass som ger djup återhämtning & vila. Restorative påminner lite om Yin men positionerna är mjukare och vi jobbar med flödena i kroppen i stället för bindväven och håller positionerna än längre, 15-20 min.
Yoga Nidra - en klass för djupavslappning, kroppsscanning, guidad meditationsteknik även kallad Yogisk sömn. Klassen utförs liggande i Savasana. Ger både kropp och sinne återhämtning och skapar djup stillhet och balans.
Pranayama - en klass med andningsövningar som syftar till att reglera kroppens flöden av prana, livsenergi. Detta görs genom att styra andningen då det skapas balans mellan kroppens och psykets funktioner.
Meditation - en klass att stilla begrunda och skapa stark koncentration kombinerad med avspänning. Målet med meditation är att bli fri i sinnet. Frihet betyder möjlighet, möjlighet betyder öppningar. Öppningar i sin tur innebär frikopplad kraft.

Flying yoga - klassen som ger din yoga vingar! Yoga i gunga är ett fantastiskt komplement till det vanliga asanas utövandet på mattan som ger ökad energi och känslan av lätthet & frihet. I gungan utförs olika fysiska positioner som ger både styrka, effektiv stretch och avslappning. Gungan är också ett perfekt verktyg för att vända upp och ner på kroppen, vilket ger oss nytt perspektiv! 

Skapa MANDALA - av blommor, blad, kvistar, fjädrar och stenar… Ordet Mandala är Sanskrit och betyder ”cirkel” eller ”centrum”. Mandalas har använts för healing i tusentalsår. Att lägga Mandala är en form av meditation (Yantra -Meditation)

Ayurveda- Ayurveda är ett mångtusenårigt läkekonst system från Indien som bygger på beprövade erfarenheter. Den uppstod som en följd av den avancerade Vedakulturen för c:a 10 000 år sedan. Ordet Ayurveda är sanskrit, där "Ayur” betyder liv och ”Veda” betyder vetskap eller kunskap. Med hjälp av läran om Ayurveda får vi vägledning för hur vi kan leva varje dag i balans med oss själva.