Yoga Mandala Meditation

21 januari 2019

Yoga Mandala meditation - Stilla begrunda, stark koncentration kombinerad med avspänning. Målet med meditation är att bli fri i sinnet. Frihet betyder möjlighet, möjlighet betyder öppningar. Öppningar i sin tur innebär frikopplad kraft.